Operacija in.URE.inOVE

Na drugem Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017 – EKSRP je bila potrjena tudi operacija Informiranje in ozaveščanje o potencialu učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za sonaravni razvoj (in.URE.in.OVE), ki jo je prijavil Inštitut INOVEKS. 

Namen in cilji operacije

V času trajanja delavnic oziroma seminarjev bomo ozaveščali javnost o potencialu OVE in URE. Na ta način bo operacija prikazala, kako lahko z racionalnejšim ravnanjem posameznikov in družbe pripomoremo k zmanjšanju končne rabe energije stavb.

Trajanje operacije

Operacija bo poteka eno leto, in sicer od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019. Operacija bo izpeljana v eni fazi.

Predvidene aktivnosti

Animacija: 
Prek občinskih medijev (spletne strani, časopisi, revije, elektronske novice, Facebook, Twitter) in strani MojaObcina.si bomo komunicirali vsebine na temo URE in OVE ter seznanili javnost z načrtovanimi delavnicami. Javnost bomo pozvali, naj prek spletnega obrazca pošlje vprašanja glede obstoječih in prihodnjih izzivov, ki jih bodo v omejenem obsegu obravnavali in predstavili tudi v strokovnih člankih.

Delavnice: 
V okviru operacije bodo v vseh štirih občinah izvedene delavnice z različnimi vsebinami. Eno vsebino delavnice bi izvedli največ dvakrat v različnih krajih – Ivančna Gorica, Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice.

Strokovni članki:
V okviru operacije bodo napisani strokovni članki v katerih bo obravnavana tematika, ki jo bo posredovala javnost, primeri dobre prakse pri uvajanju URE in OVE ter splošna in aktualna tematika. Na ta način se bo spodbudilo širšo javnost k razmišljanju o URE in OVE.

Spletna stran:
V podporo komunikaciji in dodatnemu informiranju javnosti bo razvita spletna stran (podstran) na domeni glavnega partnerja (inoveks.si). Ta stran bo predstavljala pristajalno stran za vse promocijske aktivnosti (Facebook oglaševanje, Google Adwords oglaševanje) in dopolnjevala ter obogatila prispevke v klasičnih tiskanih medijih.

Strokovne novice: 
V okviru operacije bo napisano večje število kratkih strokovnih novic ali predstavitev primerov dobre prakse, v katerih bo obravnavana aktualna tematika, ki jo bomo prek spletnih medijev usmerili na širšo javnost k razmišljanju o URE, OVE in sonaravnemu razvoju. Na ta način se bo spodbudilo širšo javnost k razmišljanju o zamenjavi obstoječih energijsko neučinkovitih generatorjev toplote in ogrevalnih sistemov s sodobnimi, energijsko varčnimi ogrevalnimi sistemi … S kratkimi novicami ter razlagami o osnovnih pojmih glede URE in OVE se bo predstavila tematika tudi najmlajšim in s tem pripomogli pri ozaveščanju najmlajših ter s tem pripomogli k razmišljanju o sonaravnem razvoju ter prehodu v družbo s kroženjem ogljika ob hkratnem poudarku na lokalni samooskrbi.

Sodelujoči

Prijavitelj:

Inštitut za obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije, INOVEKS d.o.o.

Partnerji:

Ecetera d.o.o.
Občina Ivančna Gorica
Občina Trebnje
Občina Dolenjske Toplice
Občina Žužemberk

Predvideni rezultati operacije

  • izvedba 10 delavnic,
  • 15 strokovnih člankov (v katerih bo obravnavana tematika, ki jo bo posredovala javnost, primeri dobre prakse pri uvajanju URE in OVE ter splošna in aktualna tematika),
  • 30 kratkih strokovnih novic ali predstavitev primerov dobrih praks.

 

Stopite v stik z nami

Informacije glede delavnic ter strokovnih vsebin in druge vsebine operacije vam lahko posredujemo na različne načine. Lahko nas pokličete, nam pišete na e-naslov ali prek spletnega obrazca. Priporočamo vam, da se prijavite tudi na naša obvestila, prek katerih vas bomo obveščali o novih vsebinah na tej spletni strani ter vas povabili na brezplačne delavnice.

 

+386 1 600 3000

PO-PE: 8.00-15.00