Toplotna črpalka je učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja stavb (in/ali vode) v zimskem času ali hlajenja bivalnih in delovnih prostorov poleti. Za svoje delovanje uporablja sončno energijo, ki je shranjena v naravi in je na voljo brezplačno. Del energije potrebne za delovanje pridobiva bodisi iz električnega omrežja bodisi iz plinskega omrežja.

V kolikor načrtujete gradnjo hiše, obnovo ali menjavo / dopolnitev obstoječega načina gretja potem je vgradnja toplotne črpalke vsekakor opcija o kateri je vredno razmisliti. Z vgradnjo toplotne črpalke lahko dolgoročno znižate stroške za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode.

Čeprav toplotna črpalka obstaja že več kot sedemdeset let, je postala priljubljena v zadnjem času zaradi povečanja cen energije in zmanjšanja uporabe fosilnih goriv.

TOPLOTNA ČRPALKA UPORABLJA TOPLOTO IZ OKOLJA

Sončna toplota (sončna energija) je shranjena v okolju (zemlja, voda, zrak) in je na voljo brezplačno. Toplotna črpalka je naprava, ki prenaša sončno toploto, shranjeno v naravi, v ogrevalni sistem v hiši ali zgradbi.

Za delovanje toplotnih črpalk potrebujemo tri krogotoke:

AKrogotok A zbira toploto iz okolja in jo prenese na krogotok toplotne črpalke (B)

BKrogotok toplotne črpalke B s pomočjo dodatne energije (električna energija, plin) dvigne temperaturo ogrevanja na želeno raven in jo prenese na C

CKrogotok C oddaja toploto v ogrevalni sistem v objektu

Toplotna črpalka je učinkovit način ogrevanja stavb / Porabimanj INFO / Ilustracija: Branko Baćović

Večina toplotnih črpalk za delovanje potrebuje električno energijo, obstajajo pa tudi hibridne toplotne črpalke, ki delujejo v povezavi s plinsko napravo za gretje. Hibridne toplotne črpalke so zanimive za stavbe, ki imajo vgrajen sistem plinskega ogrevanja ali v primeru, da ne želimo biti odvisni samo od enega vira energije. Toplotna črpalka se lahko kombinira tudi s solarnimi moduli (fotovoltaični paneli).

 

UČINKOVITOST TOPLOTNE ČRPALKE

Da bi se odločili za napravo ali sistem je pomembno, da vemo v kolikšni meri je naprava ali sistem učinkovit. Pri toplotnih črpalkah se v ta namen uporabljata dve značilnosti:

  • Grelno število (koeficient učinkovitosti) je razmerje med opredeljeno zmogljivostjo ogrevanja v kW in nazivno močjo toplotne črpalke v kW za določeno zunanjo temperaturo. V tehničnih specifikacijah se uporablja okrajšava COP (angl. Coefficient Of Performance).
  • Sezonski koeficient učinkovitosti je razmerje med letno potrebo po ogrevanju v kWh in letno porabo pogonske energije v kWh (elektrika, gas). V tehničnih specifikacijah se uporablja okrajšava SCOP (angl. Seasonal Coefficient Of Performance).

Obe števili sta odvisni od vrste toplotne črpalke ter od vira toplote iz okolja.

Primer: Če je sezonski koeficient učinkovitosti SCOP 4, to pomeni, da za npr. 100 kWh (100%) pridobljene toplote toplotna črpalka porabi le 25 kWh (25% oz. 1/4) električne energije, preostalih 75 kWh (75%) pa odvzame iz okolja.

PREDNOSTI IN SLABOSTI TOPLOTNE ČRPALKE

Toplotna črpalka je lahko učinkovit način ogrevanja, vendar da bi se letni stroški gretja znižali v pričakovanem obsegu je ključnega pomena pravilna izbira in kakovost toplotne črpalke, prav tako pa je pomembna strokovno izvedena vgradnja. Če boste za pogon toplotne črpalke uporabljali električno energijo pridobljeno iz obnovljivih virov, se boste v celoti ogrevali okolju prijazno in brez emisij CO2.


Glavne prednosti so:

Stroškovno ugodna in okolju prijazna rešitev (glavnino toplote zajema iz okolja).

Dva sistema v enem (pozimi  ogreva, poleti pa hladi).

Odlična rešitev za stavbe, ki se gradijo.


Glavne slabosti so:

Za izbor, načrtovanje in namestitev potrebujete različne strokovnjake.

Stroški naložbe in zahtevnost namestitve so odvisni od vrste toplotne črpalke.

Namestitev ni vedno ekonomična ali tehnično izvedljiva.


Da boste prepričani, da je vgradnja toplotne črpalke primerna opcija za vašo hišo vam predlagamo, da dobro preverite pozitivne in negativne vidike različnih sistemov toplotnih črpalk potem pa se o svojem primeru posvetujete z neodvisnim svetovalcem (na primer z energetskim svetovalcem iz mreže ENSVET).

UGOTOVITEV

Namesto centralnega ogrevanja s kotlom na kurilno olje, plin ali drva lahko uporabite toplotno črpalko, ki glavnino potrebne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode odvzame iz okolja. Z majhno porabo energije so povezani tudi manjši stroški za energijo. Toplotne črpalke je možno kombinirati z drugimi sistemi kot so solarni moduli (fotovoltaični paneli).