OVE – obnovljivi viri energije

Ob vse večjem zavedanju odvisnosti od energije, zmanjševanju zalog fosilnih goriv in stalnem povečevanju onesnaženosti okolja postajajo obnovljivi viri energije vse bolj pomembni. V to skupino spadajo sonce, voda, veter, energija iz bioloških odpadkov (biomase) in toplote v globinah Zemlje (geotermalna energija).

V nasprotju z neobnovljivimi viri (fosilna goriva, kot so premog, nafta, zemeljski plin, jedrska energija) OVE niso količinsko omejeni, poleg tega pa ob pridobivanju energije nimajo škodljivih vplivov na okolje. Energijo iz obnovljivih virov zato imenujemo tudi čista energija.

URE – učinkovita raba energije

Učinkovitost cenimo pri delu, ki ga opravljamo, pri reševanju težavnih situacij, s katerimi se vsak dan srečujemo, pri športu … Skratka pri vsem, česar se lotimo. Da smo pri tem uspešni in učinkoviti, potrebujemo vitalno energijo.

Energija je v vsakem od nas. Potrebujemo jo za življenje, opravljanje dela, za zabavo ali druženje, ob tem pa potrebujemo tudi različne zunanje vire energije, ki omogočajo razsvetljavo, ogrevanje, hlajenje, delovanje električnih in elektronskih naprav, prevoz, itd. Takšna je gotovo tudi električna energija, brez katere si danes pravzaprav ne znamo več predstavljati življenja. Kako zelo odvisni smo od nje, se običajno zavemo šele, ko nam je zmanjka.